Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Besloten ruimten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of door werkzaamheden ontstaan, waardoor een levensbedreigende situatie of ernstige gezondheidsschade wordt veroorzaakt.

De definitie van een besloten ruimte is (AI-blad 5):
Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaatsvinden die gevaren met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Kenmerken, gevaren en voorbeelden

Hier zijn de kenmerken, de gevaren en voorbeelden van besloten ruimten in de afvalbranche beschreven.

Bij het betreden van een besloten ruimte bestaat vaak kans op brand, explosie, vergiftiging, verstikking of bedwelming. Het gevaar is aanwezig doordat in de besloten ruimten soms resten van vloeistoffen, gassen en dampen aanwezig zijn die óf zelf óf in combinatie met elkaar, giftig, brandbaar of explosief zijn. Ook kan er sprake zijn van knel-, plet- en snijgevaar, electrocutie (stroomdoorgang), vallen, struikelen, uitglijden, vallende voorwerpen, fysieke belasting, blootstelling aan biologische agentia en stofbelasting.

De diverse besloten ruimten in de afvalbranche zijn apart beschreven:

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aanwijzen mangatwachtOrganisatorische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aanwijzen mangatwachtOrganisatorische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen