Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
8 februari 2019, 17:58 uur
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Procesveiligheid

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Procesveiligheid gaat over de beheersing van risico's die voortvloeien uit of verbonden zijn aan normaal bedrijf en bij verstoringen van het proces. Bij afwijking van de normale bedrijfsvoering zijn er vaak andere of grotere risico's dan tijdens normaal bedrijf. Er zijn veiligheidsrisico's verbonden aan:

 • storingen in het proces zoals verstoppingen in trechters, leidingen of kanalen
 • reparatie, onderhoud en stops voor groot onderhoud
 • vervanging of wijziging van de installatie
 • koppelen van nieuwe onderdelen in een installatie
 • transport van gevaarlijk afval

De volgende gevaren met grote kans op incidenten en ongevallen, die veel voorkomen in de bedrijfsvoering van afvalbedrijven, zijn in de arbocatalogus beschreven:

 • elektrocutiegevaar bij elektrotechnische werkzaamheden
 • brandgevaar bij heet werk oftewel laswerkzaamheden
 • brandwonden bij aanraking van hete leidingen en stoom
 • letsel als gevolg van een incident bij hogedrukwaterreiniging van riolen
 • chemische reactie bij opbulken
 • ongewild contact met gevaarlijke stoffen bij laden en lossen van gevaarlijk afval
 • hogedrukwaterreiniging bij rioleringsbeheer
Risico's 
In de navigatiekolom zijn de maatregelen te vinden die belangrijk zijn voor de procesveiligheid.
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Elektrocutiegevaar
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over elektrocutiegevaarWettelijke verplichting
 
Borgen deugdelijke installatiesTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
 
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
 
Borgen vakbekwaamheidseisen elektrotechnisch werkOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Hogedrukwaterreiniging
Reinigen met hoge drukOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Elektrocutiegevaar
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over elektrocutiegevaarWettelijke verplichting
Borgen deugdelijke installatiesTechnische maatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
Borgen vakbekwaamheidseisen elektrotechnisch werkOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Risico Hogedrukwaterreiniging
Reinigen met hoge drukOrganisatorische maatregelen