Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018, 12:15 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven weersomstandigheden en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s van extreme weersomstandigheden te worden beoordeeld. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden beschouwd. Afhankelijk van de mate van blootstelling worden bijbehorende maatregelen beschreven. Extreme weersomstandigheden zoals storm (windchill of stormschade), gladheid (door ijzel of sneeuw), hittegolf (temperaturen boven 30 °C) en zonlicht (schadelijke UV-straling) leiden nagenoeg onvermijdelijk tot restrisico's die in de RI&E worden vastgelegd. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over blootstelling aan extreme weersomstandigheden wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd te borgen dat medewerkers op extreme weersomstandigheden worden voorbereid.

 

randomness