Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 juli 2019, 11:48 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Toepassen stofafzuiging

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Kans op stofexplosie

Zorg ervoor dat in de RI&E het stofexplosiegevaar is beoordeeld en is vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Daarin wordt beschreven hoe condities worden voorkomen waarbij gevaar voor een stofexplosie ontstaat. Advies hierover van de leverancier van de stofafzuiging wordt opgevolgd.

Plaatsing afzuigkappen en vangbakken

Zorg ervoor dat beweegbare afzuigkappen en vangbakken altijd op de juiste wijze (goede plaatsing bij de bron) worden gebruikt. Algemeen geldt dat afzuigkappen en vangbakken zo dicht mogelijk bij de bron, de plaats waar het stof (en eventueel geluid) vrijkomt, geplaatst moeten worden. Bij voorkeur omsluiten ze de bron. In elk geval moet de afzuiging goed aansluiten op het werkvlak. Door een zo goed mogelijke omsluiting van de plaats waar stof vrijkomt, wordt overdracht naar de werkomgeving en daarmee blootstelling van werknemers beperkt. Voor het terugdringen van de blootstelling aan stof is het ook van belang om afzuigkappen en vangbakken zodanig te plaatsen dat zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de richting waarin het stof bij de bewerking wordt weggeworpen. De afzuigkap of vangbak moet zich dus bevinden in de verspreidingsrichting van de stofstroom.

Handschuifdiscipline

Zorg ervoor dat handschuiven in de afzuig- en transportleidingen op de juiste momenten worden open- en dichtgezet. Een goede handschuifdiscipline zorgt ervoor dat de gehele capaciteit van het afzuigsysteem beschikbaar is voor die machines die op een bepaald moment in productie zijn. Aansturing van elektrische/pneumatische schuiven door de machine schakelt de menselijke factor uit.

Voorkomen lekkages

Zorg voor goede aansluitverbindingen tussen machine en afzuigleidingen. Lekkages kunnen zorgen voor aanzienlijke onderdrukverliezen in de afzuiginstallatie. Lekkages zijn eenvoudig te voorkomen door het aanbrengen van lekvrije verbindingen tussen de machine, de aansluitleiding en lekvrije schuiven (uitvoering met pakkingen).

Onderhoud omkasting

Zorg ervoor dat de omkasting van de machine in goede staat verkeert. Dicht tijdig kieren en openingen in de omkasting, herstel tijdig slecht sluitende panelen en/of deuren, en draai tijdig bouten en moeren aan en/of breng rubbers aan om zoveel mogelijk te voorkomen dat plaatwerk rammelt, trilt en resoneert. Deze relatief eenvoudige maatregelen beperken de blootstelling aan stof en geluid.

Vervanging van stoffilters en –zakken

Zorg dat stoffilters en stofzakken, die onderdeel zijn van de afzuiginstallatie, tijdig worden vervangen conform de voorschriften leverancier. Houd de vervangingsfrequentie bij in een logboek.

Beoogd effect 

De controle op goed functioneren en onderhouden van een afzuiginstallatie behoort tot de organisatorische maatregelen om de stofblootstelling op een lager niveau te handhaven dan met een slecht werkende stofafzuiging.

Meer informatie 
randomness