Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 27 september 2022, 13:25 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Toezien op veiligheid

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De organisatie heeft tot taak om de informatie die met voorlichting of onderricht is gegeven, in de praktijk te toetsen en te corrigeren als dat nodig is. Deze taak ligt niet alleen bij de werkgever maar ook bij de werknemers.

De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de gevaren en de risico's van de te verrichten werkzaamheden en over de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren en risico's te voorkomen of te beperken. Indien deze zijn voorgeschreven in het bedrijf houdt de werkgever toezicht op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Iedere werknemer is verplicht om:

  • mee te werken aan de voorlichting en het onderricht over de gevaren en de risico's van de te verrichten werkzaamheden en de maatregelen die erop gericht zijn om de gevaren en de risico's te voorkomen of te beperken
  • de gevaren voor de veiligheid of de gezondheid die hij opmerkt, terstond ter kennis te brengen aan zijn leidinggevende
Beoogd effect 

Met het houden van toezicht op naleving van de werkinstructies verkleint de werkgever de kans op schade door ongevallen en gezondheidsschade door blootstelling aan gevaren.

Wet- en regelgeving 
  • artikel 8 lid 4 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • artikel 11 onder d. en e. Arbowet inzake verplichtingen van werknemers
randomness