Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 juli 2020, 23:17 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorkomen aanraking hete oppervlakten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het is verplicht om te voorkomen dat werknemers in de onmiddellijke nabijheid komen van oppervlakte met een zeer hoge temperatuur, te weten hoger dan 45 °C. Indien dat niet mogelijk is, zijn doeltreffende maatregelen genomen om aanraking van die oppervlakte te voorkomen. Aanraking van hete oppervlakten voorkomen is mogelijk door:

  • hete oppervlakte afscheiden van looppaden, of
  • aanraakbare oppervlakten afschermen of isoleren zodat de temperatuur lager is dan 45°C 

De volgende maatregelen zijn in principe adequaat, maar leiden mogelijk alsnog tot een arbeidsongeval indien het bord of de instructie niet wordt opgemerkt of wordt genegeerd:

  • hete leidingen markeren met verbodsbord ‘Niet aanraken’
  • instrueren dat stoomleidingen alleen met een geschikte thermometer worden aangeraakt en in ieder geval nooit met de hand
Beoogd effect 

Doel van deze maatregel is brandwonden te voorkomen.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 7.9 Arbobesluit inzake Hoge en lage temperatuur

randomness