Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
6 september 2022, 23:05 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Stof

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

In de gehele branche komen medewerkers in contact met stof afkomstig uit het afval.

Onder dit onderdeel vallen:

Daarnaast komt biologisch actief stof vrij uit afval. 'Biologisch actief stof' is in de afvalbranche een verzamelnaam voor deeltjes die in de lucht zweven waaraan zich verschillende componenten kunnen hechten, zoals chemische verbindingen, restanten  van micro-organismen (endotoxinen en mycotoxinen) en andere organische oorsprong, en mogelijk levende micro-organismen (formeel biologische agentia genoemd); micro-organismen zijn bacteriën, virussen, schimmels en gisten. Voor verschillende deelsectoren in de afvalbranche is apart beschreven hoe te handelen in geval van mogelijke blootstelling aan biologisch actief stof. De volgende onderdelen zijn beschikbaar:

Zie ook: asbesthoudend afval

Meer informatie 
  • 10 punten voor integrale aanpak van beroepslongziekten van Long Alliantie Nederland, waarbij wordt samengewerkt met de beroepsverenigingen NVAB (Ned. Ver. voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en de NVvA (Ned. Ver. voor Arbeidshygiëne)

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Kwartsstof op stortplaats
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over kwartsstofWettelijke verplichting
 
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
 
Gebruiken overdrukcabine op mobiele arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Kwartsstof op stortplaats
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over kwartsstofWettelijke verplichting
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
Gebruiken overdrukcabine op mobiele arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
randomness