Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:18 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over val- en beknelgevaar

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Vanwege val- en beknelgevaar is het verplicht medewerkers: 

  • kennis te geven van de mogelijke gevolgen van vallen en beknellen 
  • bewust te maken van de uiteenlopende situaties waarin zich val- en beknelgevaar voordoet en het belang van te nemen maatregelen 
  • bewust te maken van het effect van eigen veiligheidsbewustzijn en anticiperend gedrag om niet te vallen door struikelen of uitglijden, of bekneld te raken 
  • instructie te geven over het gebruik en de bediening van machines, installaties, kraakperswagens, perscontainers, transportbanden, autolaadkraan en ander hef- en hijsgereedschap en andere arbeidsmiddelen 
  • toelichting te geven op het nut en de noodzaak van beveiligingen en noodstops en de periodieke controle op een goede werking ervan 
  • kennis te geven over de manieren waarop incidenten worden voorkomen 
  • duidelijk te maken dat alleen bevoegd personeel reparatie verricht en/of storingen mag verhelpen

Voorlichting en onderricht over val- en beknelgevaar wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld in toolboxmeetings. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichting en onderricht is een wettelijke verplichting die gericht is op effectief gedrag van werknemers om val- en beknelgevaar weg te nemen en te beperken.

Meer informatie 
randomness