Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 21 juni 2022, 17:55 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Toepassen coronaprotocol

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Basismaatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Let op: De tijdelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 3.2a van het Arbobesluit zijn per 20 mei 2022 vervallen.

Het Coronaprotocol voor de afvalbranche is hier te downloaden: Coronaprotocol voor de afvalbranche

Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten, zoals ze dat sinds het begin van de coronacrisis steeds zijn blijven doen. De inhoud van het protocol is afgestemd met de rijksoverheid en houdt rekening met de adviezen van RIVM en rijksoverheid die golden in het 2e kwartaal 2020. De afvalbedrijven worden te allen tijden geadviseerd ontwikkelingen voortkomende uit beide instanties in de gaten te houden, zodat zij hun eigen beleid actueel houden en, zo nodig, adequaat aanpassen.

Het protocol bestaat uit een algemeen deel en een activiteiten-specifiek deel. Het algemene deel is bedoeld voor eenieder werkzaam in de afvalsector. Het zoomt in op maatregelen en regels die van toepassing zijn op alle activiteiten in de branche. Het activiteiten-specifieke deel doet daar een schepje bovenop en bevat aanvullende maatregelen en regels benodigd voor een specifieke activiteit. Ofwel, het activiteiten-specifieke deel heeft als basis de maatregelen opgenomen in het algemene deel aangevuld met maatregelen van toepassing op een specifieke activiteit van de afvalbranche. In het activiteiten-specifieke deel zijn de activiteiten analoog aan de werkwijze van de Arbocatalogus Afvalbranche geclusterd:

 1. Inzamelen, beheer en onderhoud:
  • Inzamelen en inzamelvoertuigen
  • Beheer openbare ruimte
  • Rioleringsbeheer
  • Milieustraat
  • Op- en overslag
 2. Recycling en verwerking
  • Bewerken
  • Bioconversie (composteren en vergisten)
  • Verbranden
  • Storten
Beoogd effect 

In het coronaprotocol zijn de uitgangspunten opgenomen die recht doen aan de eisen van de anderhalvemeter samenleving waarmee veilige en gezonde arbeidsomstandigheden worden nagestreefd.

Wet- en regelgeving 

Artikel 3.2a van het Arbobesluit inzake Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19

randomness