Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 21 juli 2020, 16:53 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Meten werkstress

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Werkstress veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting waaronder werkdruk, agressie en geweld, is op betrouwbare wijze te meten met vragenlijsten zoals de Quick Scan Werkdruk, VBBA-vragenlijst, WEB-monitor, JD-R-model en Tripod Sigma. Afhankelijk van de meetresultaten kan worden bepaald of en welke extra maatregelen nodig zijn.

Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is dat de maatregelen worden aangepast aan de mate waarin werkstress aanwezig is en wordt ervaren.

Meer informatie 

De A&O-deskundige van de arbodienst of een ter zake deskundig bureau kan adviseren over de manier waarop psychosociale arbeidsbelasting wordt gemeten.

randomness