Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 december 2021, 17:50 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Geven werkinstructie chemokarbegeleider

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever moet de werknemer goede instructies geven gericht op het begeleiden van de chemokar. Als hulpmiddel hierbij wordt de veilige werkwijze uit de voorbeeld werkinstructie chemokarbegeleider of een vergelijkbare werkwijze gevolgd.

Beoogd effect 

Het is wettelijk verplicht om werknemers goed te instrueren over een veilige werkwijze. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan instructies mee te werken en deze op te volgen.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 8 lid 2 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • Chemokarregeling Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015