Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 4 december 2020, 15:36 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Communiceren en alarmeren bij psa

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Wat is verplicht?

Iedere medewerker moet regelmatig, minimaal elke 2 uur, in contact staan met een collega. Bovendien moet hij in geval van nood op de werkplek duidelijk hoorbaar of duidelijk zichtbaar alarm kunnen slaan. Het is van groot belang dat hij, wanneer uit de risico-inventarisatie blijkt dat nodig is bijvoorbeeld bij gevaar voor vallen, struikelen of uitglijden, bij kans op agressie en geweld, de beschikking heeft over goed werkende communicatieapparatuur: een vaste en/of mobiele telefoon, een portofoon of dergelijke.

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Communicatieapparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 3 lid 2 Arbowet inzake Arbobeleid
randomness