Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:11 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen aanvullende organisatorische maatregelen bij voertuigonderhoud

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het naar binnen of naar buiten rijden van een dieselaangedreven voertuig en tijdens het testen en proefdraaien van een dieselmotor in een onderhoudswerkplaats zijn zowel in situatie 2 als in situatie 3 de hieronder genoemde aanvullende organisatorische maatregelen verplicht.

1. Arbeidsverbod jeugdigen

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet worden blootgesteld aan dieselmotoremissie en dus geen arbeid verrichten in situatie 2 of 3.

2. Toelating werkplaats

Het aantal werknemers dat aan DME wordt blootgesteld wordt zoveel mogelijk beperkt. Indien er sprake is van DME-blootstelling worden afspraken gemaakt over wie in een binnenruimte mag werken.

3. Voorlichting blootgestelde personen

Elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME wordt voorgelicht over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten, de grenswaarden, de resultaten van de bedrijfs-RI&E en de beheersmaatregelen. De voorlichting of instructie moet minimaal één keer per jaar plaatsvinden.

Opmerking Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Wanneer blootstelling aan DME of roetdeeltjes tijdens het voertuigonderhoud niet kan worden vermeden, draagt de werknemer een halfgelaatmasker met filter A2P3. Dit kan zowel op situatie 2 als 3 van toepassing zijn. Indien adembescherming verplicht is, gelden ook de maatregelen:

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregelen wordt blootstelling aan dieselmotoremissie zoveel mogelijk beperkt.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.19 lid a en b inzake Beperken van blootstelling
  • Arbobesluit 4.105 lid 1 (vanwege zin H350) inzake Arbeidsverbod jeugdigen
randomness