Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 april 2023, 17:24 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aarden van materieel

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opbulken van gevaarlijke afvalstoffen kunnen explosieve mengsels in de lucht ontstaan. Deze mengsels kunnen door ontlading statische elektriciteit worden ontstoken.

Tijdens het verpompen van (brandbare) vloeistoffen zal statische elektriciteit ontstaan. Als deze elektriciteit op een juiste wijze wordt afgevoerd door het voertuig te aarden is dit geen probleem. Door aarding van materieel wordt de opbouw van statische elektriciteit voorkomen.

Aarding is aan te brengen door een aardingskabel aan te sluiten op en geschikt aardingspunt, bijvoorbeeld een aardingspen. Wanneer een voertuig geaard is, wordt de aardingslamp gebruikt om te controleren of de aarding totstandgekomen is.

Het aarden van tankwagens is bij het verladen van brandbare vloeistoffen in een opslagcontainer verplicht. Het koppelen van de aarding aan de verlaadpomp, waardoor het verladen zonder aarding niet mogelijk is, is de meest veilige werkwijze.

Bij aarding wordt vaak alleen gedacht aan het aarden van tankwagens. Aarding wordt ook toegepast bij het verpompen van vloeistoffen tussen verpakkingen.


Beoogd effect 

Dit is een technische maatregel om de kans op brand te verkleinen.

Wet- en regelgeving 
randomness