Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 7 april 2022, 15:20 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Opleiden chemokarbegeleider

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Werkgevers moeten wettelijk verplicht werknemers doeltreffend voorlichten of onderrichten over gevaarlijke stoffen over andere gevaren en risico’s, en ook over de maatregelen die er op gericht zijn deze gevaren en risico’s te voorkomen of te beperken. Goede opleidingen dragen hieraan bij. Zo leren medewerkers op een verantwoorde wijze om te gaan met gevaarlijke stoffen en met gevaarlijk afval. De voorlichting en het onderricht worden geactualiseerd indien gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Gevolgde opleidingen worden vastgelegd zodat kan worden vastgesteld dat iedereen de vereiste opleiding heeft gevolgd.

Begeleider (chauffeur) chemokar

De begeleider van de chemokar moet beschikken over een geldig ADR-certificaat voor chauffeur vervoer van gevaarlijke stoffen, ook als hij/zij de chemokar niet bestuurt. Het ADR-certificaat is vijf jaar geldig en het is strafbaar om de functie uit te oefenen zonder ADR-certificaat of met een verlopen ADR-certificaat. De chemokarbegeleider dient binnen één jaar vóór het verlopen van het ADR-basiscertificaat te slagen voor het verlengingsexamen. Het verlengingsexamen kan pas worden afgelegd ná het volgen van een ADR-opleiding die het CBR heeft goedgekeurd/erkend. De chauffeur dient het ADR-certificaat bij het CBR aan te vragen.
In aanvulling op het behalen en behouden van een geldig ADR-certificaat is de chemokarbegeleider verplicht om een opleiding te volgen speciaal gericht op het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval. De aanvullende opleiding heeft tot doel de chemokarbegeleider bewust te maken van het veilig uitvoeren van handelingen in de praktijk en kennis van de noodprocedures. De aanvullende opleiding moet iedere vijf jaar worden gevolgd, maar er hoeft geen examen te worden afgelegd.

Beoogd effect 

De organisatorische maatregel opleiden van de medewerkers draagt ertoe bij dat de kans op een onveilige werkwijze vermindert, zodat zich minder ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval zullen voordoen.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • artikel 4.10d Arbobesluit inzake Voorlichting en onderricht
  • Chemokarregeling Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015
randomness