Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 14 mei 2019, 17:23 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verlichten terrein en arbeidsmiddelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Mensen aan het werk op het eigen terrein van een afvalbedrijf moeten goed kunnen zien wat zij zelf doen en wat anderen doen. Alleen dan kunnen zij zorgen voor hun eigen veiligheid en rekening houden met anderen. Hiertoe is het van belang het terrein en de arbeidsmiddelen goed te verlichten. Dit is in het bijzonder van belang daar waar zowel rijdend verkeer als voetgangers aanwezig zijn, veel verkeer is en verkeer elkaar kruist. Het is verder noodzakelijk de terreinen en de werkplekken:

  • overzichtelijk in te richten
  • regelmatig op te ruimen
  • schoon te houden
  • aanwezige oneffenheden te verwijderen
  • defecte verlichting te repareren

Onder bepaalde omstandigheden is het noodzakelijk om het personeel uit te rusten met zichtbaarheidswerkkleding.

  • te zorgen voor een overzichtelijk werkterrein
  • terreinen goed te verlichten

Terreinen

Het is verplicht om voor de veiligheid van de medewerkers de plek waar zij aan het werk zijn voldoende te verlichten. Voor reguliere werkzaamheden zoals lossen, schoonmaken en onderhouden, is een goede basisverlichting nodig. Deze dient dan te worden bijgeschakeld en van begin tot einde werkzaamheden aan te zijn. Houd bij het verlichten van het terrein rekening met omwonenden en de voorschriften uit de Omgevingsvergunning.

Hallen

Voor reguliere werkzaamheden zoals lossen, schoonmaken en onderhouden, is een goede basisverlichting nodig. Deze dient dan te worden bijgeschakeld en van begin tot einde werkzaamheden aan te zijn.

Hallen kunnen als donker worden ervaren, wat de kans op aanrijdingen verhoogt. Vooral als de chauffeur naar binnen rijdt, zullen zijn ogen eerst 5 tot 15 seconde moeten acclimatiseren. In de zomer vormt het dragen van een zonnebril in de hal een risico.

Breng zodanig verlichting en/of lichtopeningen in de hal aan dat gevaren goed zichtbaar zijn. Daarbij is onderscheid te maken tussen rijroutes, afnetlocaties, in- en uitritten, gangen en looppaden. De verlichting moet geschikt zijn zowel bij daglicht als in het donker (zoals de wintermaanden).

Milieustraat

Zorg op de milieustraat voor goede buitenverlichting. Met name in de wintermaanden en bij een eventuele avond-openstelling is het noodzakelijk om voldoende licht op het terrein te hebben, opdat mensen goed zien wat zij pakken, hoe ze dat doen en waar ze het moeten laten.

Stortplaats

Verlichting op de stortplaats draagt bij aan een verbetering van het zicht op de stortplaats, vooral in de winter en in het donker. Een goed verlichte stortplaats draagt bij aan de verkeersveiligheid. Ook is het makkelijker te anticiperen op zichtbare oneffenheden in het terrein.

Beoogd effect 

Deze bronmaatregel beoogt gevaren goed zichtbaar te maken, waarbij zodat tijdens reguliere werkzaamheden geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wet- en regelgeving 
  • Norm NEN-EN12464-2 Licht en verlichting - Deel 2: Werkplekken buiten
randomness