Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 7 september 2018, 09:26 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Risico-inschatting en RI&E van de gevaren “gebruik treeplank”

Als onderstaande beheersmaatregelen niet genomen worden, is het risico volgens de Fine en Kinney systematiek als “belangrijk risico” te classificeren. Als de beheersmaatregelen adequaat genomen zijn, is het risico op basis van alle praktijkervaringen en de ongevalshistorie te classificeren als “mogelijk risico (score 45 bij worst case effect)”, dan is periodieke terugkerende aandacht voor en borging van deze beheersmaatregelen voldoende preventie.

Vallen en struikelen

Dit is een gevaar bij gebruik van de treeplank, maar ook bij de andere (alternatieve) werkhandelingen zoals het halen, wegbrengen, duwen en trekken van de rolcontainers, het rond de kraakperswagen lopen, het meelopen met de wagen en bij het (vaker) in en uit de cabine stappen en klimmen. Het rijgedrag van de chauffeur, het gedrag van de beladers en het stilstaan alvorens op- en af te stappen zijn bij al deze werksituaties kritische aandachtspunten. Onderstaande beheersmaatregelen reduceren de risico’s tot een voldoende laag en acceptabel niveau.

Aanrijding

Dit is een gevaar bij gebruik van de treeplank, maar ook bij andere (alternatieve) werkwijzen zoals het meelopen met de wagen, het (vaker) in en uit de cabine stappen en klimmen, het halen, wegbrengen, duwen, en trekken van containers, het rond de wagen lopen en dergelijke. Onderstaande beheersmaatregelen reduceren de risico’s tot een voldoende laag en acceptabel niveau.

Beknelling

De belader op of nabij de treeplank kan bekneld worden door de rollende/rijdende wagen, een ander rijdend voertuig en/of een obstakel. Dat kan ook gebeuren bij andere (alternatieve) werkwijzen zoals het meelopen met de wagen, het (vaker) in en uit de cabine stappen en klimmen, het halen, wegbrengen, duwen, en trekken van containers, het achter of rond de wagen lopen en dergelijke. Onderstaande beheersmaatregelen reduceren de risico’s tot een voldoende laag en acceptabel niveau.

Werkinstructie

Ieder bedrijf moet beschikken over een werkinstructie voor het veilig gebruik van de treeplank op een kraakperswagen. Een voorbeeld werkinstructie is hier beschikbaar.

Beoogd effect 

Deze organisatorische maatregel beoogt het geven van instructie wanneer de treeplank wel en niet gebruikt mag worden in relatie tot de gevaren en risico’s en het geven van aanwijzingen hoe er veilig met de treeplank gewerkt dient te worden.