Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregaten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 van activiteit H namelijk:
De diesel aangedreven compressoren en aggregaten hebben een Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor en zijn niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande drie maatregelen.

Vervangingsmaatregelen

  • De diesel aangedreven compressoren en aggregaten worden vervangen door elektrisch of gasaangedreven compressoren en aggregaten

Maatregelen bronaanpak

  • De uitlaatgassen worden via bronafzuiging buiten de binnenruimte geleid.

Maatregelen conform de stand der techniek

  • Aangezien alternatieven beschikbaar zijn, worden de diesel aangedreven compressoren en aggregaten alleen vervangen door een Stage 3b of Tier 4 motor indien schriftelijk wordt onderbouwd waarom vervangingsmaatregelen en maatregelen conform de bronaanpak technisch niet mogelijk zijn.
Beoogd effect 

 Met deze bronmaatregel wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden of conform stand der techniek verminderd.

randomness