Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
26 oktober 2021, 14:59 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Besloten ruimten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Er zijn verschillende situaties in de afvalbranche waarin we spreken van het betreden van een besloten ruimte om erin te werken. Het begrip 'besloten ruimte' is niet opgenomen in de regelgeving en ontstaan in de praktijk. Vaak wordt een besloten ruimte omschreven als een gesloten of deels open omgeving met veelal een vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaatsvinden die gevaren met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspectie, reparatie, schoonmaak of onderhoud.

Strikt genomen zijn alle werkruimten binnen besloten ruimten. Omdat iedereen weet wat het begrip betekent, gebruikt de arbocatalogus afvalbranche het begrip 'besloten ruimte' voor werkplekken waar gevaar is voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie (VBVBE). Een andere aanduiding voor gevaar voor VBVBE is een 'gevaarlijke atmosfeer' of een onveilige atmosfeer. Daarvoor zijn strenge afspraken vastgelegd in de regelgeving.

Besloten ruimten in de afvalbranche

In de regelgeving is 'het vermoeden van een gevaarlijke atmosfeer' opgenomen. Bij het betreden van een besloten ruimte volgens bovenstaande omschrijving is er altijd vermoeden van een onveilige atmosfeer met kans op verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. Het gevaar is aanwezig doordat in de besloten ruimten de concentratie zuurstof te laag of te hoog is, restanten van vloeistoffen, gassen en dampen aanwezig zijn die óf zelf óf in combinatie met elkaar, giftig, brandbaar of explosief zijn. Daarnaast kan er sprake zijn van andere gevaren zoals knellen, pletten, snijden, elektrocutie (stroomdoorgang), vallen, struikelen, uitglijden, vallende voorwerpen, fysieke belasting, lawaai, biologische agentia en stofblootstelling.

Voor verschillende soorten besloten ruimten in de afvalbranche is apart beschreven hoe te handelen voorafgaand aan het betreden ervan. De volgende onderdelen zijn beschikbaar:

Voor andere soorten besloten ruimten in de afvalbranche is (nog) geen nadere omschrijving beschikbaar, zoals voor perscontainers, afgedekte afzetcontainers, KGA-containers, stukgoed containers, en zeecontainers. Afvalbedrijven dienen deze in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf op te nemen.

Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Ook als er geen sprake is van een besloten ruimte, kan er gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie aanwezig zijn, bijvoorbeeld benedenwinds in de buitenlucht. Voor zover relevant zijn gevaar voor verstikking, gevaar voor bedwelming en gevaar voor vergiftiging elders in de arbocatalogus afvalbranche beschreven bijvoorbeeld bij het onderdeel Heet werk (snijbranden, lassen of stiftlassen). Gevaar voor brand of explosie is in de arbocatalogus afvalbranche opgenomen bij het onderdeel Brand- en explosiegevaar.

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Besloten ruimten rioleringsbeheer
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
 
Ventileren besloten ruimte rioleringsbeheerBronmaatregelen
 
Afschermen werkplek rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
 
Inrichten werkplek - aanvullende eisen rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Treffen extra voorzorgsmaatregelen bij rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
 
Aanwijzen veiligheidswacht rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Reinigen met hoge drukOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunning rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aanwijzen mangatwachtOrganisatorische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Besloten ruimten rioleringsbeheer
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
Ventileren besloten ruimte rioleringsbeheerBronmaatregelen
Afschermen werkplek rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
Inrichten werkplek - aanvullende eisen rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Treffen extra voorzorgsmaatregelen bij rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Aanwijzen veiligheidswacht rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Reinigen met hoge drukOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunning rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Risico Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aanwijzen mangatwachtOrganisatorische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen