Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Borgen opleidingseisen heet werk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Als mensen zich bewust zijn van wat zij doen, weten hoe zij het werk behoren te doen en aantoonbaar daarmee ervaringen hebben opgedaan, is de kans op ongevallen kleiner. Daarom dient het personeel dat heet werk verricht goed opgeleid te zijn. Dit betekent dat dit personeel tenminste moet beschikken over een interne danwel externe opleiding om veilig te kunnen handelen (bijvoorbeeld Basisveiligheid VCA of gelijkwaardig). Afhankelijk van de RI&E of het V&G plan worden specifieke opleidingseisen gesteld.

Beoogd effect 

Beoogd wordt mensen in te schakelen die op een veilige manier kwaliteit kunnen leveren.