Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2022, 13:48 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstanden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Belangrijke mededeling

Deze beheersmaatregel is sinds 18 mei 2022 niet getoetst voor het volgende onderdeel:

  • Verplaatsen van 1100 liter rolcontainers huishoudelijk afval

Containers

Beladers zijn degenen die regulier contact met de klant hebben en zien hoe met afspraken wordt omgegaan. Deze afspraken zijn cruciaal om de fysieke belasting van hen te beperken. Containers zijn nog wel eens te zwaar beladen of staan op plaatsen waardoor het legen ervan een (te) grote fysieke belasting is. Bovendien kunnen schades en gebreken aan containers ontstaan bijvoorbeeld aan de wielen en hang- en sluitwerk inclusief veren. Schades en gebreken moeten worden gemeld zodat deze gerepareerd worden. Als degene die de containers moet legen misstanden tegenkomt, moet hij dat melden bij zijn leidinggevende. Deze beoordeelt de situatie en bespreekt dit met de adviseur die de plaatsing heeft begeleid. De adviseur neemt contact met de klant op om knelpunten weg te nemen.

Overig

Het verbeteren van de veiligheid voordat zich incidenten voordoen, is beter mogelijk wanneer gevaren en gevaarlijke situaties in het bedrijf bekend zijn. Medewerkers melden gevaren des te makkelijker wanneer zij erop vertrouwen dat meldingen serieus genomen worden en bovendien wordt teruggekoppeld wat met een melding is gebeurd.
Wanneer een chauffeur te maken krijgt met een voertuig met een defecte, beschadigde, versleten (gladde) of anderszins onveilige treeplank, meldt hij dat opdat de onveilige situatie wordt weggenomen. Ook ogenschijnlijk onbenullige zaken zoals forse oneffenheden in vaste looproutes worden gemeld om herhaaldelijk struikelen te voorkomen.

Beoogd effect 

Medewerkers hebben zelf medeverantwoordelijkheid voor hun arbeidsomstandigheden omdat leidinggevenden of anderen in de organisatie niet alles ziet wat een medewerker ziet of ervaart.