Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s van werken in besloten ruimten te worden beoordeeld. De risico's van specifieke werkzaamheden kunnen in een project-RI&E of VGM-plan worden beschreven. Allereerst worden plaatsen onderscheiden die als besloten ruimten moeten worden aangemerkt en plaatsen waar verwante maatregelen nodig zijn. Daarbij worden de diverse werkplekken, werkzaamheden en ook omgevingsfactoren beschouwd. Omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld activiteiten of werkzaamheden in de buurt (industriële omgeving | agrarisch gebied), de grootte van het mangat, de benodigde tijd om de besloten ruimte bij gasalarmering te verlaten, verlichting van de werkplek, verkeersbewegingen en de weersomstandigheden zoals windstil/mistig weer, storm, hevige regenval, sneeuw en vorst (gladheid) of hoge temperaturen. Afhankelijk van het soort en de omvang van de risico's worden bijbehorende maatregelen beschreven. De risicobeheersing wordt vastgelegd als onderdeel van de RI&E vastgelegd in een werkvergunning, Taak Risico Analyse of VGM-plan.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel wordt beoogd te borgen dat risico’s van besloten ruimten vroegtijdig worden onderkend en beperkt.

randomness