Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018, 12:14 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s van vallen en beknellen te worden beoordeeld. Bij het inventariseren van situaties waarin het gevaar bestaat te vallen of bekneld te raken, wordt ondermeer gelet op hoogteverschillen, gebruik van arbeidsmiddelen, de aanwezigheid van draaiende delen in machines, en de kans op struikelen en verstappen bij oneffenheden op werkplekken. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden beschouwd. Als voor vallen en beknellen geen restrisico’s bestaan, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Maatregelen

In de beoordeling van het voorkomen van val- en beknellingsgevaar is preventie hoofdpunt. Daarom mogen onbevoegden geen gevaar lopen door het instellen van een toegangsverbod. Voorkeur verdienen technische maatregelen die vallen en beknellen voorkomen. Afhankelijk van de te verrichten handeling worden bijbehorende maatregelen beschreven.

In de beoordeling van het voorkomen van beknellingsgevaar zijn de aanwezigheid en het gebruik van beveiligingen en noodvoorzieningen noodzakelijk. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over gevaar voor vallen en gevaar voor beknelling wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting maatregel wordt beoogd te borgen dat risico’s van vallen en beknellen worden beperkt.