Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld procedure Groot onderhoud composteren

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Tekst bij voorgaand stroomschema

De nummering in deze tekst verwijst naar de nummering in het stroomschema.

 1. Plannen
  Hoofd Bedrijfsbureau
  ▲Maakt in samenwerking met chef TD en bedrijfsleider VWC een planning wanneer welke hal in onderhoud gaat aaan de hand van prognoses in de aanvoer, werkorders en PPO's 
  ▲Informeert de teamleider POA deze planning
  Bedrijfsleider VWC
  ▲Bepaalt aan de hand van de prognose en afhankelijk van de overige werkzaamheden of een hal leeggemaakt moet worden 
  ▲Plant deze overige werkzaamheden (vloeren, biofilters) a.d.h.v. de planning van het reguliere onderhoud 
  ▲Informeert de teamleider POA
 2. Legen?
  Teamleider POA
  ▲Geeft medewerker Productie de opdracht om een hal te legen, indien een hal leeggemaakt moet worden 
  ▲Geeft opdracht aan medewerker Productie om de hallen die niet leeggemaakt worden voor te bereiden voor de winterstop 
  Medewerker Productie
  ▲Leegt de hallen die volgens de planning leeggemaakt moeten worden op aangeven van de T.L. POA
 3. Voorbereiden
  Teamleider POA
  ▲Zorgt dat na het omzetten van cel 1 en 2 de hal niet meer gevuld wordt 
  ▲Zorgt dat de hal gespoeld en gemeten wordt volgens procedure "Spoelen van hallen"
  Medewerker Productie
  ▲Graaft de vakken 5 af
  ▲Dekt het GFT-materiaal af met landbouwplastic 
  ▲Extern schoonmaakbedrijf 
  ▲Haalt een werkvergunning af bij de T.L. POA 
  ▲Maakt de hallen schoon Levert de werkvergunning in bij de T.L. POA
 4. Uitvoeren onderhoud
  Teamleider POA
  ▲Schrijft een werkvergunning uit voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden 
  ▲Laat regelmatig gasmetingen uitvoeren 
  ▲Controleert dat de installatie elektrotechnisch is veilig gesteld
  Technicus 
  ▲Haalt de werkvergunning af bij de operator
  ▲Voert onderhoud uit volgens instructie "Onderhoud"
  Chef Onderhoud
  ▲Bepaalt in overleg met bedrijfsleider VWC de duur van het onderhoud en het moment waarop de Productie weer over de hal kan beschikken
 5. Testen
  Teamleider POA
  ▲Geeft twee dagen voor het vrijgeven van de hal medewerker Productie de opdracht om het plastic te verwijderen
  Medewerker Productie
  ▲Verwijdert het plastic
  Techicus ETD 
  ▲Test de werking van de hal in samenwerking met de operator 
  ▲Lost eventuele bijzonderheden op 
  ▲Levert de werkvergunning in bij de operator en geeft hiermee de hal vrij
 6. Opstarten
  Teamleider POA/bedieningsmedewerker
  ▲Start de beluchting op d.m.v. het SCADA-systeem 
  ▲Geeft medewerker Productie de opdracht de omzetmachines van de niet-lege hallen te voorzien van een woelpen 
  ▲Zorgt dat de eerste omzeteenheden gevuld worden
  Medewerker Productie
  ▲Voorziet de desbetreffende omzetmachines van een woelpen
 7. OmzettenTeamleider POA/bedieningsmedewerker
  ▲Start na 2 à 4 dagen het omzetten in één van de cellen op d.m.v. SCADA 
  ▲Zorgt dat na het omzetten van de eerste cel de omzeteenheid van deze cel gevuld wordt 
  ▲Start het omzetten van de andere cel
 8. Controleren
  Bedrijfsleider VWC/Teamleider POA
  ▲Houdt gedurende twee weken na het onderhoud de beluchting kritisch in de gaten middels het ochtendgesprek 
  ▲Registreert eventuele bijzonderheden op het ochtendgesprekformulier
  ▲Archiveert het formulier

Let op: Voor het betreden van een hal dient men altijd met minimaal 2 personen te zijn.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang