Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 februari 2021, 17:37 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Toepassen werkvergunning rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het invullen van een werkvergunning verplicht betrokkenen na te denken over de aanwezige gevaren en de te nemen maatregelen om veilig te werken.

De werkgever moet zich ervan overtuigen dat voor geïnventariseerde, kritische handelingen niet redelijkerwijs een veilige werkmethode beschikbaar is. Daarbij dient de volgende volgorde te worden aangehouden:

 • niet uitvoeren van kritische handelingen, maar kiezen voor een andere procedure of machine 

 • handelingen die kritisch zijn afschermen

Wanneer bovenstaande oplossingen niet kunnen worden toegepast en toch kritische handelingen overblijven, dienen werkvoorschriften te worden gegeven. 

De werkvergunning wordt bij de activiteit Rioleringsbeheer in elk geval toegepast bij het betreden van een besloten ruimte met hoog risico zoals riolen, tanks, luchtbehandelingunit, rioolgemalen, bergbezinkbasins en dergelijke.

Voor overige werkzaamheden is, afhankelijk van de risico’s, geen werkvergunning nodig. Anderzijds, wanneer zich extra risico’s voordoen, dienen deze op de werkvergunning te zijn vermeld.
De werkvergunning kan op papier worden uitgegeven of in een digitaal systeem worden vastgelegd. Bij gebruik van een digitaal systeem zijn onderlinge verbanden vaak makkelijker inzichtelijk te maken.
De vergunningverlener waarborgt dat hij geen vergunningen uitgeeft voor conflicterende werkzaamheden, niet aan één object en niet aan verschillende objecten als sprake is van onderlinge beïnvloeding. Dit is in het bijzonder van belang bij groot onderhoud aan een installatie.

Wat wordt in de werkvergunning zoal vastgelegd? 

 • Is de installatie waaraan u gaat werkt schoon?
 • Zijn vaten, leidingwerk en dergelijke drukvrij?
 • Zijn vaten, leidingwerk en dergelijke vrij van gevaarlijke stoffen?
 • Zijn er gasmetingen nodig en uitgevoerd?
 • Moeten tijdens werkzaamheden continu gasmetingen uitgevoerd worden?
 • Welke PBM’s moeten gebruikt worden?
 • Moeten blusmiddelen beschikbaar zijn?
 • Dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen worden?
 • Welke werkinstructies zijn van toepassing?
 • De naam van de functionaris onder wiens toezicht de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • De firma naam en diens gemachtigde plus zijn/haar personeel die de werkzaamheden uitvoeren
Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel worden afspraken over wat op welke wijze wordt gedaan eenduidig vastgelegd.

Meer informatie 
randomness