Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2017, 18:44 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Plaatsen aanvullende verlichting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De basisverlichting in composteerhallen is vaak bedoeld voor oriëntatie in de ruimte. Wanneer de basisverlichting onvoldoende is voor het verrichten van langdurigere werkzaamheden, reparaties en dergelijke, dan is het plaatsen van tijdelijke verlichting nodig. In dat geval worden de werkzaamheden met bijvoorbeeld bouwlampen of lichtmasten verlicht.

Beoogd effect 

Goede verlichting is noodzakelijk om goed zicht te hebben op de werkzaamheden om bijvoorbeeld ongevallen met arbeidsmiddelen te voorkomen en het gevaar voor struikelen weg te nemen. Toevoeging van extra licht wordt gezien als een technische maatregel.

Meer informatie 

Voor bouwlampen en lichtmasten bestaan verschillende klassen armaturen en verlichting. Armaturen die binnen handbereik aangebracht worden, die tijdens het werk verplaatst worden of die in de hand gehouden worden, moeten van klasse II of III zijn. Bij risicoverhogende omstandigheden, zoals bij elektrocutiegevaar mogen alleen looplampen van klasse III (veilige spanning) gebruikt worden. Bij gevaar voor een explosieve atmosfeer moet voor verlichting en apparatuur uit de juiste Ex-veiligheidsklasse worden gekozen.