Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:36 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over ongunstige werkhoudingen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers die te maken hebben met ongunstige werkhoudingen bestaat minimaal uit de volgende onderwerpen:

 • de risico’s van ongunstige werkhoudingen, oftewel de gezondheidsschade die daardoor kan optreden, en daarmee het belang van maatregelen
 • de extra risico’s van stress, namelijk een negatieve inwerking op een goede werkhouding
 • de plaatsen en werkomstandigheden waarin ongunstige werkhoudingen voorkomen
 • het belang van goede afstelling van arbeidsmiddelen en het variëren in werkhouding
 • instructies over correcte werkhoudingen, zoals goed afstellen van spiegels, rijgedrag, instellen bureau- of chauffeursstoelen
 • het belang van het beschermen van het lichaam tegen koude, tocht en vocht en de functie van goede, prettig zittende werkkleding
 • veilige werkmethoden om het risico van ongunstige werkhoudingen tot een minimum te beperken
 • het belang van een goede lichamelijke conditie, het gevaar van bewegingsarmoede en het belang van voldoende dagelijkse lichaamsbeweging
 • het belang van gezonde voeding en het extra risico van overgewicht voor de fysieke belastbaarheid
 • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op periodiek arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek

Voorlichting en onderricht ongunstige werkhoudingen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Door kennis en veiligheidsbewustzijn bijdragen aan veilig gedrag. Het betreft een wettelijke verplichting.

Meer informatie 
 • Voorlichting over gezonde werkhoudingen is nodig om langdurig staan te vermijden;
  langdurig wil zeggen:
  • langer dan 4 uur per dag op een werkplek van ca. 1 m² of
  • langer dan 1 uur achter elkaar.
 • Nederlandse Arbeidsinspectie, Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) 2015
randomness