Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 29 april 2022, 14:30 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Communiceren en alarmeren bij depot KGA

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De beheerder van het depot KGA meldt zich aan en af bij zijn contactpersoon van het bedrijf of een daartoe gekozen professionele meldkamer. Hij moet in geval van nood op de werkplek duidelijk hoorbaar of duidelijk zichtbaar alarm kunnen slaan, bijvoorbeeld bij een incident met gevaarlijke stoffen, in geval van agressie of geweld of een ongeval. Daartoe heeft de beheerder van het depot KGA de beschikking over goed werkende communicatieapparatuur zoals persoonsbeveiliging of een professionele portofoon, waarbij:

  • een digitale portofoon op basis van Tetra*) technologie met automatische noodoproep en een regionaal of landelijk zend- en ontvangstbereik verplicht is indien er géén collega op de betreffende bedrijfslocatie aanwezig is
    *) Tetra staat voor Terrestrial Trunked Radio en is een Europese standaard voor digitale radiocommunicatie, óf
  • een standaard portofoon zonder automatische noodoproep en een zend- en ontvangstbereik van minimaal 1 km volstaat indien een andere collega op de betreffende locatie aanwezig is

De communicatieapparatuur dient te functioneren in het gehele verzorgingsgebied van het bedrijf. De contactpersoon onderneemt zelf actie wanneer contact uitblijft op het afgesproken contactmoment.

Alarmering met een man-down-functie is in het depot KGA een alternatief hulpmiddel dat niet verplicht is.

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Moderne communicatie-apparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 15 lid 2 sub c Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
  • Artikel 2.15 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
  • Artikel 4.7 lid 3 sub e Arbobesluit inzake Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
  • Artikel 8.3 lid 1 Arboregeling inzake Occasionele signalering
randomness