Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Communiceren en alarmeren bij Milieustraat

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Iedere medewerker moet regelmatig, minimaal elke 2 uur, in contact staan met een collega. De alleenwerker meldt zich aan en af bij zijn contactpersoon van het bedrijf of een daartoe gekozen professionele meldkamer. Bovendien moet hij in geval van nood op de werkplek duidelijk hoorbaar of duidelijk zichtbaar alarm kunnen slaan, bijvoorbeeld in geval van agressie of geweld, een ongeval of bij een incident met gevaarlijke stoffen. Daartoe heeft de alleenwerker de beschikking over goed werkende communicatieapparatuur zoals persoonsbeveiliging of een professionele portofoon, waarbij:

  • een digitale portofoon op basis van Tetra*) technologie met noodoproep en een regionaal of landelijk zend- en ontvangstbereik verplicht is indien er géén collega op de betreffende bedrijfslocatie aanwezig is
    *) Tetra staat voor Terrestrial Trunked Radio en is een Europese standaard voor digitale radiocommunicatie, óf
  • een standaard portofoon zonder automatische noodoproep en een zend- en ontvangstbereik van minimaal 1 km volstaat indien een andere collega op de betreffende locatie aanwezig is

De contactpersoon onderneemt zelf actie wanneer contact uitblijft op het afgesproken contactmoment. De

communicatieapparatuur dient te functioneren in het gehele verzorgingsgebied van het bedrijf.

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Moderne communicatie-apparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 15 lid 2 sub c Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
  • Artikel 2.15 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
  • Artikel 4.7 lid 3 sub e Arbobesluit inzake Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
  • Artikel 8.3 lid 1 Arboregeling inzake Occasionele signalering
randomness