Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
9 mei 2023, 10:28 uur
Achtergrondinformatie

Arbocatalogus Afvalbranche - de arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Klik op bovenstaande afbeelding en bekijk de korte animatie met een eenvoudige uitleg over de Arbocatalogus Afvalbranche.
 

Week van de Veiligheid

Van 5 tot en met 9 juni 2023 organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche de Week van de Veiligheid met een webinar op 6 juni. Lees meer: Week van de Veiligheid

De Arbocatalogus Afvalbranche

Deze arbocatalogus biedt maatregelen voor veilig en gezond werken in de afvalbranche. Het doel van de arbocatalogus is bedrijven in de afvalbranche in staat te stellen om met de in de catalogus opgenomen maatregelen te komen tot een goede invulling van de voorschriften van de Arbowet en onderliggende regels. Met de arbocatalogus moet voldaan worden aan de wettelijke eisen. Daarin staat de arbeidshygiënische strategie centraal. Dit is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s, welke is toegelicht onder regels/toetsing. Deze arbocatalogus omvat de activiteiten in de afvalketen zoals benoemd in het menu-onderdeel met de kop Arbocatalogus Afvalbranche. Onder over deze arbocatalogus vindt u meer uitgebreide informatie.

Bedrijven zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid. Zij voeren een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit en stellen op basis hiervan een plan van aanpak op. In het plan maken zij zelf een keuze voor de toe te passen maatregelen. De Arbocatalogus Afvalbranche is hierbij een hulpmiddel voor werkgevers en werknemers.

De Nederlandse arbeidsinspectie beschouwt de maatregelen in de arbocatalogus met het statusstempel Goedgekeurd als de ‘stand der techniek’ (meer over de statusstempels is te vinden op de pagina regels/toetsing). Dit betekent dat de beschreven maatregelen in de afvalbranche haalbaar zijn en dat alle werkgevers in de branche hiervan aantoonbaar gebruiken moeten maken of werknemers minimaal hetzelfde beschermingsniveau moeten bieden met een andere methode dan in de arbocatalogus is beschreven.

Voor wie en door wie

Het doel van de arbocatalogus is beschikbare oplossingen voor iedereen makkelijk toegankelijk maken. Hierdoor wordt toepassing van deze oplossingen gestimuleerd en daarmee ook veilig, gezond en plezierig werken.

Per activiteit zijn de risico’s op een rij gezet. De risico’s zijn beschreven en bij ieder risico is aangegeven welke maatregelen te nemen zijn om het risico bij voorkeur weg te nemen en als wegnemen niet mogelijk is, het risico voldoende te verminderen.

De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken ligt in de lijn. Ook implementatie van de arbocatalogus binnen de bedrijven is een verantwoordelijkheid van de leiding­gevende in de lijn. De KAM-medewerkers ondersteunen dit. De ondernemingsraad (OR) heeft volgens de wet instemmingsrecht als het gaat om arbeidsomstandigheden. Binnen kleinere organisaties is dit de personeelsvertegenwoordiging.

De Arbocatalogus Afvalbranche is tot stand gekomen door samenwerking tussen werknemersorganisaties FNV Overheid en CNV Connectief, werkgeversvereniging WENB, vakvereniging Het Zwarte Corps en brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven. De organisaties hebben zich samen georganiseerd in de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA). Meer hierover is te vinden onder over ons.

Raadplegen Arbocatalogus Afvalbranche

De risico’s zijn ingedeeld in verschillende risicogroepen. De basisindeling van risico’s is voor de gehele Arbocatalogus Afvalbranche hetzelfde, namelijk als volgt: Activiteit - Risicogroep - Risico - Maatregelen

U kunt de risico’s en maatregelen op drie manieren benaderen:

  • Klik in het menu waarin de activiteiten staan vermeld op de activiteit waarop het risico en de maatregel betrekking moet hebben. Ga bij deze activiteit naar de risico(groep) waarvoor u een maatregel zoekt. Onder aan de beschrijving van de risico(groep) treft u de hiervoor relevante maatregelen.
  • Wanneer u  weet over welk risico of maatregel u informatie zoekt, kunt u dit direct in de zoekbalk als zoekwoord intypen.
  • Tot slot bestaat de mogelijkheid te zoeken met een geavanceerde zoekmethode, uitgaande van de structuur van de Arbocatalogus Afvalbranche, via de volgende zoekfilters: activiteit, risicogroep, risico en maatregel. Dit zoeken met een filter heet 'facet zoeken' en dat vindt u in een afzonderlijk menu-onderdeel.

Een overzicht van de gehele site is te vinden in de sitemap.

Nieuws

Op de nieuwspagina vindt u actuele informatie van de stichting over de Arbocatalogus Afvalbranche. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen, kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Stuur hiervoor een mail naar info@arbocatalogus-afvalbranche.nl, o.v.v. naam, bedrijf, functie en e-mailadres.

Activiteiten

Contact

Wilt u contact opnemen, dan kan dat via het contactformulier op deze website. De StAA is geïnteresseerd in suggesties tot verbetering of behoefte aan uitbreiding van de catalogus. Met uw inbreng, opmerkingen en vragen verbeteren we de kwaliteit van de arbocatalogus.