Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 27 september 2022, 14:49 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken trillingsdempende handschoenen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever kan in sommige situaties voor het beperken van hand-armtrillingen speciale trillingsdempende handschoenen beschikbaar stellen, als andere maatregelen met hogere prioriteit van de arbeidshygiënische strategie tot onvoldoende reductie leiden. Deze handschoen zijn bedoeld voor het gebruik van handgereedschappen.

Aandachtspunten bij de beoordeling vanuit de RI&E om trillingsdempende handschoenen beschikbaar te stellen:

  1. De mate van demping hoeft niet hoog te zijn om CE-markering te mogen aanbrengen als fabrikant. Eén van de criteria voor het aanbrengen van de CE-markering is het behalen van trillingsreductie van 10% voor frequenties 25-200 Hz en 40% voor frequenties van 200-1250 Hz.
  2. Een trillingsdempende handschoen wordt getest bij veel hogere frequenties dan de trillingen die worden gemeten voor de beoordeling van de kans op gezondheidsschade.
  3. De meting voor CE-markering vindt plaats aan de palm, niet aan de vingers waar juist de mogelijke schade optreedt.
  4. Een trillingsdempende handschoen kan de gripkracht van de drager vergroten, wat kan leiden tot een averechts effect. Een handschoen kan in dat geval de trillingen bij lagere frequenties juist versterken in plaats van dempen.
Beoogd effect 

Dit zijn persoonlijke beschermingsmiddelen om de effecten van hand-armtrillingen bij het gebruik van specifiek elektrisch handgereedschap te beperken.

Wet- en regelgeving 
  • norm EN-ISO-10819:2013 en Mechanische trillingen en schok - Hand-armtrillingen - Methode voor het meten en beoordelen van de overdraagbaarheid van trillingen door handschoenen ter plaatse van de handpalm