Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over in- en uitstappen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers die veel moeten in- en uitstappen bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • de risico’s van in- en uitstappen, met zowel de kans op onmiddellijke verwondingen als de kans op letsel op termijn, en daarmee het belang van maatregelen
  • de plaatsen en werkomstandigheden waarin veel wordt in- en uitgestapt
  • maatregelen die zijn genomen om de risico's van in- en uitstappen tot een minimum te beperken
  • het belang van goed afstellen van arbeidsmiddelen
  • het belang van een goede lichamelijke conditie
  • het belang van schoeisel met voldoende profiel
  • veilige werkmethoden om de risico’s van in- en uitstappen tot een minimum te beperken, oftewel een toelichting op de driepuntsmethode
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Voorlichting en onderricht over in- en uitstappen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Kennis en veiligheidsbewustzijn dragen bij aan veilig gedrag. Het betreft een wettelijke verplichting.

Wet- en regelgeving 
  • Artiikel 8 lid 2 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht