Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 december 2021, 13:52 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Chemische reacties bij opbulken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Vaak worden gevaarlijke afvalstoffen in tanks opgeslagen. Deze tanks moeten worden gevuld. Als stoffen naar de verkeerde tank worden gepompt bestaat de kans op een chemische reactie zoals:

  • polymerisatie
  • opwarming van de vloeistof
  • vrijkomen van gevaarlijke dampen of gassen
  • explosie
  • implosie

Afhankelijk van de reactie verschillen ook de effecten zoals brand- en ontploffingsgevaar en blootstelling aan gevaarlijke stoffen met als gevolg bijvoorbeeld brandwonden, vergiftigingen, huidaandoeningen en dergelijke.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 
  • Analyse van ongevallen in de afvalsector 1998-2009, RIVM

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Chemische reacties bij opbulken
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
 
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
 
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
 
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Chemische reacties bij opbulken
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
randomness