Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Controleren en gebruiken juiste verpakkingen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Door verpakkingen te bekijken voordat ze worden opgepakt en ingeladen, kunnen prikincidenten worden voorkomen.
Extra voorzichtigheid is geboden als scherpe delen uitsteken; zo nodig moeten scherpe voorwerpen opnieuw worden verpakt. Ook dienen werknemers waakzaam te zijn bij verpakkingen zoals ondoorzichtige zakken waarin zich scherpe voorwerpen kunnen bevinden.
Bij wegtransport is een verpakking zoals voorgeschreven door het ADR verplicht.
In de zorgsector worden naalden in naaldcontainers ingezameld. Door deze naaldcontainers te verpakken in UN-gekenmerkte verpakkingen die voldoen aan ADR-voorschrift P621 is de kans dat een naald uit de verpakking steekt aanzienlijk verminderd.

Beoogd effect 

Verminderen van de kans op prik-/snij-incidenten.

randomness