Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 september 2022, 17:48 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Geven werkinstructie Afnetten op hoogte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever moet de werknemer goede instructies geven gericht op het veilig afnetten op hoogte. De inhoud van de instructies zijn afhankelijk van de gekozen werkwijze(n) in het bedrijf. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan instructies mee te werken en deze op te volgen.

Indien op het voertuig een bordes aanwezig is, is een veilige werkmethode beschreven in de voorbeeld werkinstructie Afnetten met bordes op voertuig; een vergelijkbare werkwijze is toegestaan.

Beoogd effect 

Het is wettelijk verplicht om werknemers goed te instrueren over een veilige werkwijze om gevaren te voorkomen en risico's te beheersen.

Wet- en regelgeving 

Artikel 8 lid 2 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht