Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 23 januari 2018, 10:33 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Borgen vakbekwaamheidseisen elektrotechnisch werk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het regelen van vakbekwaamheidseisen voor elektrotechnisch werk hoort in ieder geval het volgende:

  • zorgen dat alleen medewerkers aan elektrische installaties werken die voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vastgelegd in NEN 3140, voldoende onderricht hebben ontvangen en hiertoe schriftelijk zijn aangewezen, de zogenoemde VOP, voldoende-onderricht-persoon
  • benoemen van de VOP en dit vastleggen in een aanwijsbrief; de benoeming geschiedt door de directeur
  • verbieden uitvoering elektrotechnische werkzaamheden door een jongere onder de 18 jaar, tenzij deze een door de overheid erkende opleiding volgen en continu onder vakbekwaam toezicht werken
Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is dat fouten door ondeskundigheid worden vermeden.