Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
7 september 2021, 17:55 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Vallen en beknellen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 
In de afvalbranche bestaan allerlei situaties waarin gevaar bestaat voor struikelen, uitglijden en vallen. Dit komt ondermeer voor bij containers, wasplaats van voertuigen en rioleringsbeheer. Zelfs zonder hoogteverschil of bij vallen van kleine hoogten is letsel of ernstig letsel mogelijk. De gevolgen van vallen variëren van schaafwonden en kneuzing tot botbreuken.
Bij het werken in en aan installaties bijvoorbeeld voor composteren, breken of sorteren wordt veelvuldig gewerkt met complexe machines en installaties, waarbij het risico bestaat dat lichaamsdelen bekneld raken.
Ook bij het inzamelen van afval bestaat beknellingsgevaar. Letsel als gevolg hiervan kan beperkt blijven tot blauwe plekken. Het is echter ook mogelijk dat beknelling leidt tot het breken of verbrijzelen van botten. Zeker als vitale delen langer bekneld zijn, kan dat overlijden tot gevolg hebben.

In de afvalbranche is struikelen, vallen en beknellen een hoog risico zoals blijkt uit de analyse van arbeidsongevallen in de afvalbranche uit de periode 1998-2009. In deze periode zijn ondermeer de volgende ongevalstypen geconstateerd:

  • beknelling tussen een machine en ander object (41 keer)
  • in of op bewegend voertuig met verlies van controle (29 keer)
  • val op gelijke hoogte (17 keer)
  • val van een bewegend platform (6 keer)

In de risicogroep Vallen en beknellen zijn de volgende risico's opgenomen:

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Beknellingsgevaar
Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over val- en beknelgevaarWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
 
Afschermen machinesTechnische maatregelen
 
Communiceren voor afstemming werkzaamhedenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
In- en uitstappen van vrachtauto cabine
Beschrijven in- en uitstappen van vrachtauto cabine en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesWettelijke verplichting
 
Voorlichten over in- en uitstappenWettelijke verplichting
 
Aanpassen opstaptrede van vrachtwagencabinesTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belasting vrachtwagencabineOrganisatorische maatregelen
Struikelgevaar
Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over val- en beknelgevaarWettelijke verplichting
 
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
 
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
Vallen in containers
Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over val- en beknelgevaarWettelijke verplichting
 
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
 
Treffen voorzieningen tegen vallen in een containerTechnische maatregelen
 
Opruimen werkplekkenOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Beknellingsgevaar
Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
Voorlichten over val- en beknelgevaarWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
Afschermen machinesTechnische maatregelen
Communiceren voor afstemming werkzaamhedenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Risico In- en uitstappen van vrachtauto cabine
Beschrijven in- en uitstappen van vrachtauto cabine en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesWettelijke verplichting
Voorlichten over in- en uitstappenWettelijke verplichting
Aanpassen opstaptrede van vrachtwagencabinesTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belasting vrachtwagencabineOrganisatorische maatregelen
Risico Struikelgevaar
Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over val- en beknelgevaarWettelijke verplichting
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
Risico Vallen in containers
Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over val- en beknelgevaarWettelijke verplichting
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
Treffen voorzieningen tegen vallen in een containerTechnische maatregelen
Opruimen werkplekkenOrganisatorische maatregelen
randomness