Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 augustus 2021, 18:07 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Veilig gebruiken van hijsblokken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het laden en lossen van ondergrondse containers gebeurt met een diversiteit aan hijssystemen met opname middelen zoals:

 • GEJO-3 haak opnameblok
 • Metro opnameblok
 • Kinshofer opnameblok

Een foto van bovengenoemde systemen is op deze pagina opgenomen. Daarnaast zijn er combinaties van bovenstaande systemen mogelijk en zijn andere soorten systemen in gebruik. Het beschrijven van de verschillende systemen en de specifieke gevaren van elk systeem valt buiten de scope van de arbocatalogus. De specifieke gevaren zijn in de gebruiksaanwijzing van de kraantrechterwagen beschreven. De aanwezigheid op de werkplek van de gebruiksaanwijzing van arbeidsmiddelen inclusief het veilig gebruiken van een hijsblok is wettelijk verplicht.

 

GEJO-3 haak opnamesysteem

  Metro opnamesysteemKinshofer opnamesysteem

Gevaren die bij alle hijssystemen van ondergrondse afvalinzamelcontainers voorkomen, zijn ondermeer:

 • vallen van afval uit de container
 • geraakt worden door (vallende) lading
 • in een uitzonderlijk geval: losraken van de container uit het hijsblok

Wat is verplicht?

De regels die het Arbobesluit geeft voor het gebruik van hijskranen gelden voor het veilig hijsen met de kraantrechterwagen. De belangrijkste bepalingen zijn:

 • voordat de kraantrechterwagen gebruikt wordt, dient gecontroleerd te worden of het veilig kan worden ingezet
 • de machinist moet de gebruiksaanwijzing van de fabrikant of leverancier van de kraantrechterwagen opvolgen
 • de gebruiksaanwijzing van het hijswerktuig moet in de kraantrechterwagen beschikbaar zijn
 • op of nabij de bedieningsplaats moet een goed leesbare aanduiding aanwezig zijn die de toegelaten bedrijfslast vermeldt
 • het hijsblok moet voorzien zijn van een beveiliging, zodat de ondergrondse container niet van de haken kan glijden
 • er mogen met het hijssysteem nooit personen worden vervoerd
 • de chauffeur stelt de kraantrechterwagen zodanig op dat de ondergrondse container veilig kan worden gehesen
 • de machinist van de kraantrechterwagen blijft altijd buiten de gevarenzone zoals in de figuur is aangegeven van 1,5 keer de voertuigbreedte aan de zijkant en 1 keer de lengte van het voertuig aan de achterzijde
 • de machinist mag de ondergrondse container alleen hijsen als niemand zich bevindt in de gevarenzone van het hijsen
 • de werkgever moet passende procedures vaststellen om de veiligheid van de omstanders te garanderen als er een kans is dat iemand de gevarenzone tijdens het hijsen betreedt

De werkgever dient de naleving van bovenstaande regels te waarborgen. Voor de volledigheid nog het verbod op het hijsen van een zwaardere ondergrondse container dan een veilig gebruik toelaat. Dit zal in de praktijk niet optreden, omdat het afvalinzamelsysteem is berekend op maximale belading.

Alleen werknemers die de werkgever persoonlijk heeft aangewezen, mogen de kraantrechterwagen bedienen. De machinist van de kraantrechterwagen moet adequaat zijn opgeleid en voldoende kennis en ervaring hebben om het hijswerktuig veilig te bedienen; zie hiervoor de maatregel Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeel.

Wet- en regelgeving 
randomness