Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Aanpassen opstaptrede van cabines

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De opstaphoogte vanaf de grond op de eerste trede van de vrachtauto cabine en de frequentie van in- en uitstappen in combinatie met het gedrag van de chauffeur en bijrijder zijn bepalend voor de kans op fysieke overbelasting en de beroepsziekte gonartrose (slijtage van de knie) bij het frequent betreden of verlaten van de cabine. De kans op gezondheidsschade is groter naar mate de hoogte van de eerste opstaptrede meer dan 35 cm bedraagt.

Nieuwe vrachtauto's

De eisen aan vrachtauto's die vanaf qqq datum qqqq nieuw op de markt worden gebracht, zijn strenger dan die gelden voor bestaande vrachtauto's. De eisen aan nieuwe voertuigen zijn als volgt:

 • de afstand van de grond tot de eerste trede is maximaal 35 cm, bij voorkeur 30 cm, als er geen vaste handgrepen op de cabine aanwezig zijn
 • de afstand van de grond tot de eerste trede mag maximaal ongeveer 40 cm zijn als er vaste handgrepen op de cabine zijn gemonteerd
 • een chauffeur van elke lengte moet de handgrepen goed vanaf de grond bereiken
 • de handgrepen zijn voldoende antislip gemaakt
 • de afstand tussen de overige treden ligt tussen 23 en 35 cm
 • de treden zijn minimaal 23 cm breed en 15 cm diep
 • de treden en de cabinevloer zijn zo stroef dat deze niet glad worden bij ijzel, sneeuw en modder

Bestaande vrachtauto's

Verplichte minimum eisen

De eisen aan bestaande vrachtauto's zijn minder streng dan die aan nieuwe voertuigen worden gesteld. De eisen aan bestaande voertuigen zijn als volgt:

 • de afstand van de grond tot de eerste trede mag hoogstens 50 cm zijn.
 • de afstand tussen de andere treden is minimaal 23 en maximaal 30 cm
 • de treden zijn minimaal 23 cm breed en minimaal 15 cm diep
 • de treden zijn stroef of zo nodig voorzien van antislip materiaal zodat uitglijden wordt voorkomen
 • vaste handgrepen om op een veilige manier in of uit het voertuig te stappen zijn nodig
Verlagen van opstaphoogte

Indien de eerste trede van de cabine zonder vaste handgrepen hoger 40 cm boven de grond is, dan wordt deze verlaagd tot maximaal 35 cm en bij voorkeur 30 cm boven de grond. Dit is te bereiken door het monteren van een voorziening om de  opstap te verlagen bijvoorbeeld (in volgorde van voorkeur):

 • een extra vaste opstap trede
 • een verlaagde instapbak
 • een uitklaptrede die bij het sluiten van het portier automatisch tot binnen het portier inklapt
Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt de kans op letsel, fysieke overbelasting en knieslijtage (gonartrose) bij het in- of uitstappen van een vrachtauto cabine beperkt.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 5.2 Arbobesluit inzake Voorkomen gevaren