Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
9 februari 2023, 18:23 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Beleidsuitgangspunten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Om ongevallen te voorkomen is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken over het veiligheidsbeleid op een bedrijfsterrein vastgelegd worden.

In dit onderdeel van de arbocatalogus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Bedrijfshulpverlening
  • Coronaprotocol
  • Onderdelen van de arbocatalogus
  • Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfshulpverlening

Alle aspecten van de bedrijfshulpverlening (bhv) komen aan de orde, te weten de bhv-organisatie, voorzieningen voor bhv, en het bhv-plan.

Coronaprotocol

De afvalbranche heeft in het 2e kwartaal 2020 vanwege corona een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving opgesteld. Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten volgens de richtilijnen van rijksoverheid en RIVM.

Onderdelen van de arbocatalogus

Op de betreffende webpagina is een overzicht van alle onderdelen van de Arbocatalogus Afvalbranche en de status ervan beschikbaar. De website is ingericht volgens een vaste structuur, namelijk als volgt:

Activiteit ---> Risicogroep ---> Risico (gevaar) ---> Maatregelen

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en de verantwoordelijkheden van de werkgever voor het eigen personeel komen aan de orde. Er wordt aandacht gegeven aan bijzondere doelgroepen zoals mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, uitzendkrachten, opdrachtnemers, vervoerders, vrijwilligers, en bezoekers. De werkgever is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel, maar heeft ook een zorgplicht voor de veiligheid van de hiervoor genoemde groepen. Het is noodzakelijk dat afspraken over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vastgelegd, bijvoorbeeld over de eisen bij de selectie van personeel, de vereiste taalbeheersing, instructie, training en opleiding die kritisch is voor het waarborgen van de veiligheid, en het toezicht op de naleving van regels.

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Bedrijfshulpverlening
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Coronavirus
Beschrijven biologische agentia en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Toepassen coronaprotocolBasismaatregelen
Onderdelen van de arbocatalogus
Statusoverzicht
Taken en verantwoordelijkheden
Stellen eisen aan rookplekWettelijke verplichting
 
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
 
Waarborgen van taalbeheersingOrganisatorische maatregelen
 
Zorgen voor veiligheid van uitzendkrachtenOrganisatorische maatregelen
 
Zorgen voor veiligheid vrijwilligersOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Bedrijfshulpverlening
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Risico Coronavirus
Beschrijven biologische agentia en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Toepassen coronaprotocolBasismaatregelen
Risico Onderdelen van de arbocatalogus
Statusoverzicht
Risico Taken en verantwoordelijkheden
Stellen eisen aan rookplekWettelijke verplichting
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
Waarborgen van taalbeheersingOrganisatorische maatregelen
Zorgen voor veiligheid van uitzendkrachtenOrganisatorische maatregelen
Zorgen voor veiligheid vrijwilligersOrganisatorische maatregelen
randomness