Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:26 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over onderhoud en stops

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Net als bij het reguliere werk is ook bij onderhoud en stops voorlichting over risico’s en maatregelen vereist. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden wordt specifieker op voorkomende risico’s en maatregelen ingegaan. In bijvoorbeeld toolboxmeetings kunnen de verschillende risico’s en maatregelen worden toegelicht.
Bij de start van een werk is het handig ondermeer de gezamenlijke opdracht voor het voetlicht te brengen in een kick off meeting: goede kwaliteit, vlot verloop van de werkzaamheden én de maatregelen voor het veilig werken tijdens bouw en onderhoud.

Voorlichting en onderricht over onderhoud en stops en de te nemen maatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Deze wettelijke verplichting geeft invulling aan de wettelijke verplichting om werknemers voor te lichten over de risico’s van de werkzaamheden en op de maatregelen die worden genomen om de risico’s te verminderen.

Meer informatie