Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Toepassen V&G plan

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In een V&G plan worden voor bouwprojecten afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid vastgelegd. Voor alle activiteiten worden bij de verschillende risico’s maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie vastgelegd. Uitvoering van deze maatregelen vormt de kern van toepassing van het V&G plan. Waar mogelijk worden bronmaatregelen genomen. Als er geen middelen voor bronaanpak van risico’s beschikbaar zijn, worden technische dan wel organisatorische maatregelen genomen. Is dit niet afdoende, dan moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt als laatste redmiddel.
Om toepassing van het V&G plan te borgen kunnen de maatregelen worden opgenomen in werkinstructies, procedures en werkvergunningen. 

Wanneer geen V&G plan vereist is, dient op een andere wijze geborgd te worden dat de nodige afgestemde maatregelen worden genomen.

Beoogd effect 

Doel hiervan is op samenhangende wijze te bewerkstelligen dat bij de verschillende activiteitendoor de samenwerkende partijen op elkaar afgestemde maatregelen worden genomen.

randomness