Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:22 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over heet werk en lasrook

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

In de voorlichting wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende aspecten:

  • De gezondheidsrisico’s van lasrook op de korte en de lange termijn
  • Bijkomende risico’s van heet werk en de mogelijke gevolgen daarvan, waaronder lawaai, fysieke belasting, besloten ruimte, brand- en explosiegevaar
  • Maatregelen die in het bedrijf worden genomen om de risico’s te beperken
  • De wijze waarop werknemers de getroffen maatregelen effectief moeten toepassen en de daarbij behorende werkinstructies
  • Het gebruik en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen heet werk

De voorlichting kan op verschillende manieren gegeven worden, bijvoorbeeld via het werkoverleg, een VGM-overleg of toolbox meeting lasrook.

Voorlichting en onderricht over heet werk en de te nemen maatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Doel hiervan is het veiligheidsbewustzijn voor dit risico te verbeteren en hanteren van een werkwijze gebaseerd op de voorlichting. Voorlichting hierover is een wettelijke verplichting.

Meer informatie