Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!

bewerken

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bewerken gevaarlijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het bewerken van afval wordt onderscheid gemaakt in het  bewerken van drie typen afval, namelijk:

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval

In dit deel van de Arbocatalogus staan risico's en de maatregelen bij het bewerken van gevaarlijk afval.

Omschrijving van de activiteit 

Er zijn verschillende methoden van verwerken van gevaarlijke afvalstoffen. Vloeistoffen worden meestal via gesloten systemen verpompt. Soms worden afvalstoffen voorafgaand aan bewerking uit de verpakking gehaald. Bij al deze processen bestaat het risico dat gevaarlijke stoffen vrijkomen en medewerkers hiermee direct in contact komen.

Risico's 

Bij de activiteit bewerken van gevaarlijk afval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. Deze risico's zijn voor een deel vergelijkbaar met die bij de activiteit bewerken van bedrijfsafval. Hier worden met name die risico's behandeld die aanvullend zijn dan bij het bewerken van niet-gevaalijk bedrijfsafval. Raapleeg dus ook de risico's en maatregelen bij Bewerken bedrijfsafval.

De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bewerken bedrijfsafval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het bewerken van afval wordt onderscheid gemaakt in het bewerken van drie typen afval, namelijk:

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval

In dit deel van de Arbocatalogus staan risico's en de maatregelen bij het bewerken van bedrijfsafval.

Omschrijving van de activiteit 

Ingezameld bedrijfsafval wordt op diverse manieren bewerkt. Reststoffen worden van elkaar gescheiden en als grondstof voor nieuwe materialen en goederen toegepast. Onder het bewerken van bedrijfsafval vallen het sorteren van afval, het breken van puin, het shredderen van hout, het bewerken van 'swill' (restaurantafval) en andere bewerkingen.

Risico's 

Voor een bedrijf dat een RI&E wil opstellen voor het bewerken van afvalstoffen door breker- en sorteerinstallaties is een erkend RI&E-instrument beschikbaar. Het digitale RI&E-instrument voor breker- en sorteerinstallaties kunt u hier gratis downloaden.

Bij de activiteit bewerken van bedrijfsafval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bewerken huishoudelijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het bewerken van afval wordt onderscheid gemaakt in het bewerken van drie typen afval, namelijk:

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval

In dit deel van de Arbocatalogus staan risico's en de maatregelen bij het bewerken van huishoudelijk afval.

Omschrijving van de activiteit 

Ingezameld huishoudelijk afval wordt op diverse manieren bewerkt. Reststoffen worden van elkaar gescheiden en als grondstof voor nieuwe materialen en goederen toegepast. Onder het bewerken van huishoudelijk afval vallen het sorteren van afval, het demonteren van bruingoed (elektronische apparaten) en witgoed (wasmachines en koelkasten) en andere bewerkingen.

Risico's 
Bij de activiteit bewerken van huishoudelijk afval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.
Abonneren op RSS - bewerken
randomness