Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!

huishoudelijk afval

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bewerken huishoudelijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het bewerken van afval wordt onderscheid gemaakt in het bewerken van drie typen afval, namelijk:

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval

In dit deel van de Arbocatalogus staan risico's en de maatregelen bij het bewerken van huishoudelijk afval.

Omschrijving van de activiteit 

Ingezameld huishoudelijk afval wordt op diverse manieren bewerkt. Reststoffen worden van elkaar gescheiden en als grondstof voor nieuwe materialen en goederen toegepast. Onder het bewerken van huishoudelijk afval vallen het sorteren van afval, het demonteren van bruingoed (elektronische apparaten) en witgoed (wasmachines en koelkasten) en andere bewerkingen.

Risico's 
Bij de activiteit bewerken van huishoudelijk afval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Inzamelen huishoudelijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het inzamelen van afval wordt onderscheid gemaakt in het inzamelen van drie typen afval, namelijk:

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval

In dit deel van de Arbocatalogus staan risico's en de maatregelen bij het inzamelen van huishoudelijk afval.

Omschrijving van de activiteit 

Bij het inzamelen van huishoudelijk afval worden verschillende methoden toegepast zoals het ophalen van afvalzakken en het legen van minicontainers, rolcontainers en ondergrondse containers. Daarbij worden diverse soorten inzamelwagens gebruikt, waaronder achterladers en zijladers.

Risico's 

Bij de activiteit inzamelen van huishoudelijk afval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

Abonneren op RSS - huishoudelijk afval
randomness