Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!

bedrijfsafval

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bewerken bedrijfsafval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het bewerken van afval wordt onderscheid gemaakt in het bewerken van drie typen afval, namelijk:

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval

In dit deel van de Arbocatalogus staan risico's en de maatregelen bij het bewerken van bedrijfsafval.

Omschrijving van de activiteit 

Ingezameld bedrijfsafval wordt op diverse manieren bewerkt. Reststoffen worden van elkaar gescheiden en als grondstof voor nieuwe materialen en goederen toegepast. Onder het bewerken van bedrijfsafval vallen het sorteren van afval, het breken van puin, het shredderen van hout, het bewerken van 'swill' (restaurantafval) en andere bewerkingen.

Risico's 

Voor een bedrijf dat een RI&E wil opstellen voor het bewerken van afvalstoffen door breker- en sorteerinstallaties is een erkend RI&E-instrument beschikbaar. Het digitale RI&E-instrument voor breker- en sorteerinstallaties kunt u hier gratis downloaden.

Bij de activiteit bewerken van bedrijfsafval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Inzamelen bedrijfsafval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het inzamelen van afval wordt onderscheid gemaakt in het inzamelen van drie typen afval, namelijk:

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval

In dit deel van de Arbocatalogus staan risico's en de maatregelen bij het inzamelen van bedrijfsafval.

Omschrijving van de activiteit 

Bij het inzamelen van bedrijfsafval worden verschillende methoden toegepast zoals het legen van minicontainers en rolcontainers. Bij grote hoeveelheden worden ook wel containers omgewisseld. Met name bij de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval kan het ook voorkomen dat afval in zakken wordt aangeboden of dat ondergrondse containers geleegd worden.

Risico's 

Bij de activiteit inzamelen van bedrijfsafval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

Abonneren op RSS - bedrijfsafval