Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld procedure veilige steiger

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Een procedure voor het bedrijf kan worden afgestemd op de beschrijving van Veilig werken op en rondom de steiger zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deel II van het A-blad Veilige steiger van Arbouw. De afvalbranche zal bij de bouw van een steiger de verantwoordelijkheden van opdrachtgever dragen. Tijdens het gebruik van de steiger heeft de bedrijf de rol van toezichthouder steigergebruik. Hierbij zijn van belang de opleveringsprocedure, het gebruik van een steigerkaart en periodieke inspecties.

In het A-blad van Arbouw wordt naast bovengenoemde zaken het volgende behandeld:

  • formuleren van gebruikseisen en ontwerp
  • maatregelen bij de bouw en aanpassing
  • maatregelen tijdens de gebruiksfase
  • maatregelen bij demontage

Het A-blad van Arbouw bevat een aantal handige checklists als bijlagen:

  • steigervoorbereidingsformulier
  • checklist voor (deel)oplevering
  • checklist voor periodieke inspectie

De inspectiepunten van Inspectie SZW zijn vastgelegd in de Basisinspectiemodule veilig steigergebruik.

Registratie en archivering

wat wie waar hoelang