Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld procedure Teerhoudend asfalt accepteren

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Sinds 1991 mogen teer en teerproducten niet meer in warm asfalt worden gebruikt. Sinds 1 januari 2001 mag teerhoudend asfalt (Euralcode 17301) niet meer in Nederland worden hergebruikt. Niet-teerhoudend asfalt (Euralcode 17302) mag wel worden hergebruikt. Sinds 1 maart 2012 wordt geen ontheffing van het stortverbod meer verleend.

Teerhoudend asfalt wordt beschouwd als gevaarlijk afval als het gehalte koolteer groter is dan 1000 mg koolteer per kg asfalt. Het bepalen van het koolteergehalte van asfalt vergt een technisch gecompliceerde analyse die duur is. Daarom wordt op basis van het gehalte PAK-10 (VROM) bepaald of asfalt wel of niet herbruikbaar is. Het CROW heeft in het kader van het Besluit bodemkwaliteit bepaald dat over 'teerhoudend' asfalt wordt gesproken, wanneer er meer dan 75 mg/kg PAK-10 (VROM) in het mengsel aanwezig is. Er is dus een marge, waarvan de grootte onbekend is, tussen herbruikbaar niet-teerhoudend asfalt (<75 mg/kg ds PAK-10) en niet-herbruikbaar teerhoudend asfalt (>1000 mg/kg ds koolteer).

Elke afvalverwerker die zowel teerhoudend als ander (teervrij) asfalt mag accepteren, dient de acceptatie van dit asfalt volgens een procedure uit te voeren. Voorkomen moet worden dat vermenging plaatsvindt van teerhoudend en teervrij asfalt.

Registratie en archivering

wat wie waar hoelang