Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Afzetcontainer openen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Doel

Doel van deze voorbeeld werkinstructie is te voorkomen dat medewerkers letsel oplopen als gevolg van het openen van onder spanning staande deuren van een afzetcontainer bij het ledigen ervan. Er zijn visuele kenmerken waaraan een afzetcontainer op spanning kan worden herkend; zie zichtbare kenmerken van op spanning staande containers.

Preventieve maatregelen

  • Het is nodig dat een container gelijkmatig beladen wordt en dat voorkomen wordt dat het afval door een kraan of shovel zozeer wordt aangedrukt dat de deuren onder spanning komen.
  • Op basis van het gewicht van bakken het structureel overbeladen van containers door klanten signaleren. Vervolgens wordt de klant hierop aangesproken. 
  • Let als chauffeur bij retourladen van afval of ander materiaal op het al dan niet op spanning staan van de container. Als de container onder spanning staat, meld dit dan bij de verantwoordelijke van de klant en vraag beleefd of ze hier in het vervolg op willen letten. Geef dit tevens door aan de planning van het eigen bedrijf. 
  • Er is draagplicht van een veiligheidshelm tijdens het openen van volle containers vanwege de kans op vallende voorwerpen.

Een deur onder spanning kan een omstander raken. Daarom mag niemand zich in de draaicirkel van de containerdeur bevinden tijdens het openen ervan. Degene die tijdens het openen van de deur aan de zijkant van de container staat, lopen geen direct gevaar.

 

Over de hendel zit een borgpen zodat de container niet ongewild ontgrendeld wordt.

De borgpen van de hendelvergrendeling moet met de hand te verwijderen zijn. Als de borgpen moeilijk los te krijgen is, dan oefent de hendel kracht uit tegen de borgpen; er staat dan mogelijk spanning op de deur.

 

Als de containerdeur onder spanning staat

Wat nooit doen?

Als de hendel vergrendeling van een container niet op een normale wijze te ontgrendelen is, ga dan nooit  met brute kracht (bijvoorbeeld een hamer) de deuren alsnog proberen te ontgrendelen. Probeer ook geen andere, creatieve manier.

Een deur proberen te blokkeren of tegen te houden met heftruck, shovel of kraan is verboden.

Ga niet met een onveilige of gebrekkige container rijden. Inspecteer de container voor vertrek of gebreken en veiligheid.

Alles gecontroleerd en in orde? Dan kun je weer veilig op pad!

Hoe wel te handelen?

1. Controleer of de ondervergrendeling (indien aanwezig) juist is geborgd.

ONJUIST geborgde ondervergrendeling CORRECT geborgde ondervergrendeling

2. Druk tegen de hendel. Beoordeel of er abnormale weerstand is en dus mogelijk spanning op de deuren staat.

Heb je twijfels? Denk je dat de spanning op de deuren te hoog is? Overleg met de planner wat de meest geschikte maatregel is om veilig te lossen.

3. Plaats de klauwhaak op de hendel - indien aanwezig. Dit is de rood gekleurde haak.

Toelichting:

Niet alle containers zijn voorzien van een klauwhaak. De klauwhaak belet dat de handel plots ongecontroleerd versnelt tijdens het open trekken van de deurvergrendeling.

4. Verwijder de borgpen. Wees extra voorzichtig als er veel weerstand is. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk.

Zorg dat hoofd en lichaam zich niet in de draaicirkel van de hendel bevinden. Bij het ongecontroleerd loskomen van de borgpen, kan de hendel plots losschieten.

5. Trek de hendel voorzichtig open. Blijf op een veilige afstand van de hendel. Zorg erzoveel mogelijk voor buiten de draaicirkel van de hendel te staan. Tijdens het openen van een Franse sluiting komt de vergrendeling over een "dood punt". Vanaf dit "dode punt" kan de hendel plots ongecontroleerd versnellen.

6. Geef tegendruk op de hendel. Houd de deur tegen door gecontroleerde druk op de hendel uit te oefenen in de richting van de containerdeur. Dit belet dat de deur plots ongecontroleerd versnelt.

Indien een ondervergrendeling aanwezig is: Ga aan de zijkant van de container staan en bedien de hendel van de ondervergrendeling zodat de deur vrij wordt gezet.

7. Open en borg de deuren (helmplicht). Sla de deuren om nadat de druk eraf is en vergrendel de deuren met behulp van de ketting. Wanneer de deur niet goed vergrendeld is met de ketting, kan de deur tijdens het kantelen van de container terugslaan en de grond raken. Schade aan de deuren, het vallen van de deuren uit de container en het omvallen doordat het voertuig naar één kant gaat hellen, is dan goed mogelijk. Het laatste kan gebeuren bij een breuk van de ketting of losraken van de kettingbevestiging.

8. Te doen na het lossen. Verwijder de kettingvergrendeling van de deuren. Sluit de deuren en vergrendel deze met de hendel. Plaats de borgpen van de hendel. Plaats de ondervergrendeling. Controleer de volledige vergrendeling van de deuren - onder en boven.

Als de container niet op een normale wijze te ontgrendelen en te lossen is, rij dan naar de recyclinghal. Meld je bij de acceptant of als deze niet aanwezig is bij een machinist. Zorg ervoor dat er niemand in de buurt van de container is. Met een kraan wordt het bovenste en achterste deel van de bak deels leeg gehaald om op deze wijze de spanning op de deuren op te heffen.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang