Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Vliegasverstopping verhelpen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

A Werkzaamheden bij vliegasverstopping met gesloten luiken

Het oplossen van verstoppingen kan worden uitgevoerd door middel van diverse procesmatige handelingen zoals: 

 • Luchtdruk verhoging
 • Zendtijden aanpassen
 • Het ontspanprogramma toepassen
 • Fysiek kan men kloppen op leidingen en zendvaten

Hierbij zijn geen persoonlijke risico’s aanwezig.

B Werkzaamheden bij vliegasverstopping met geopende luiken

VEILIGHEID
Voor gevaren van vliegas: zie hier en voorbeeld van een gevarenkaart Vliegas

 1. Het werken aan een verstopping van een vliegaszendvaten systeem dient te worden uitgevoerd door tenminste 2 personen
 2. Draag:
  ▲ Werkhandschoenen
  ▲ Werkschoenen
  ▲ Stofoverall
  ▲ Volgelaatsmasker of stofmasker P3 met overzetbril
 3. Zorg altijd voor een schone, overzichtelijke en dus veilige werkomgeving. Zet de omgeving af
 4. Blok eerst ademlucht van het zend en stuurluchtsysteem in
 5. Schakel de zendprogramma’s van de zendvaten van de overige installaties uit die op de zelfde opslagsilo zenden. Dit voorkomt terugblazen van vliegas uit de silo
 6. Stop het automatische programma voor het betreffende zendvat
 7. Nu kan men verstopte delen los nemen en schoonmaken
 8. Ruim gemorst vliegas direct op
 9. Kleine hoeveelheid m.b.v. de eigen stofzuiger
 10. Grote hoeveelheid Reym inschakelen
 11. Voorkom verspreiding in de omgeving

Na beëindiging van de werkzaamheden

 1. Test de functionaliteit van het zendsysteem
 2. Alles weer uitblokken en zendvat waaraan gewerkt is ter plaatse testen
 3. Zenddruk OK? -> alle zendvaten weer programmatisch bijnemen
 4. Laat de ruimte schoon achter
 5. Laat de gebruikte stofzuiger schoon achter
 6. Voer verzameld vliegas af
 7. Deponeer gebruikte PBM’s in de aanwezige afvalcontainer
 8. Douche en kleed om

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang