Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Slijpen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Persoonlijke beschermingsmiddelen en houding bij slijpen

Onderzoeken hebben uitgewezen dat meer dan tweederde van de ongevallen bij het slijpen het gevolg zijn van: 
 

 • het getroffen worden door slijpvonken en metaaldeeltjes
 • in aanraking komen met de draaiende schijf door wegleggen draaiende slijptol of verwijderen van de beschermkap 
 • het wegslaan van de slijptol

Aandachtspunten voor slijpwerkzaamheden

 • gebruik voor het vastzetten het juiste gereedschap (steek- en pensleutel) 
 • gebruik geen natte slijpschijven; vocht tast het bindmiddel aan 
 • controleer de goede werking van de dodemansknop
 • gebruik de juiste schijf; dus niet afbramen met een doorslijpschijf 
 • gebruik van gehoorbescherming is verplicht
 • gebruik de juist oogbescherming: een slijpbril of een ruimzichtbril (geen gewone veiligheidsbril) is verplicht
 • gebruik adembescherming P2-filter is sterk aanbevolen 
 • zorg dat de werkplek schoon is en verwijder in de directe omgeving alle brandgevaarlijk voorwerpen 
 • houd de werkplek goed bereikbaar en opgeruimd 
 • zorg voor veilige positie ten opzichte van de slijptol 
 • zorg dat de slijpschijf stilstaat alvorens hem neer te leggen 
 • houd de slijptol met twee handen vast; met één hand is een wegslaande tol niet tegen te houden 
 • zorg dat bij het slijpen met een slijptol altijd een brandblusser in de directe omgeving aanwezig is 
 • zorg dat bij werkzaamheden op hoogte (hoger dan 1 meter hoogte verschil) de werkplek deugdelijk is afgezet

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness